De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 7 octombrie 2009

Munca decentă - un concept şi atât...

Astăzi este Ziua Internaţională a Muncii Decente. Evenimentul  este marcat în România prin protestul a zeci de mii de lucrători, ce vor fi prezenţi astăzi, în Piaţa Victoriei din Bucureşti (vezi aici revendicările).

Munca decentă reprezintă o strategie ce se bazează pe dezvoltarea durabilă. Reprezintă, de asemenea, un element fundamental în ceea ce priveşte construcţia unei societăţi corecte, inclusive, echitabile; în acest context, accentul trebuie să fie pus pe crearea locurilor de muncă, pe dialog social, protecţie socială, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi pe respectarea drepturilor la locul de muncă.

În consecintă, munca decentă accentuează importanţa accesului, în mod egal, la un loc de muncă, astfel încât să fie eliminată discriminarea, indiferent de tipul ei; munca decentă promovează remunerarea decentă atât pentru cel ce prestează diferite tipuri de servicii, cât şi pentru familia acestuia, astfel încât veniturile obţinute să permită un trai decent. Prin munca decentă se promovează protecţia socială în caz de boală, de sarcină dar şi pentru orice alt tip de situaţie care ar putea apărea în cursul vieţii. În consecinţă, munca decentă se opune oricărei forme de exploatare, indiferent de vârstă şi gen.

Munca decentă constă în patru piloni, şi anume: ocuparea productivă şi liber aleasă, dreptul la muncă, incluzând standardele fundamentale ale muncii, protecţia socială şi dialogul social. Aceasta ia în considerrae, de asemenea, egalitatea de şanse. Standardele internaţionale, adoptate în special de OIM şi ONU, există deja pentru fiecare dintre acestea domenii, stabilind, unde este cazul, principii generale, metode de lucru sau drepturi. Organizaţiile internaţionale lucrează de obicei la stabilirea unor indicatori adecvaţi, bazaţi pe aceste standarde internaţionale (sursa-  www.mmuncii.ro)

Mai multe despre conceptul de muncă decentă