De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 2 martie 2010

Ordinul 3235/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3235 din 9 februarie 2010 privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 43 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1

(1)Condiţiile de ocupare a funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor pentru învăţământul primar sunt îndeplinite de absolvenţii cu diplomă al ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar" repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin.

(2)Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul preşcolar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă al liceului pedagogic cu una dintre specializările "Educatoare", "Educatoare-învăţător" sau "învăţător - Educatoare" repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator sau educatoare/educator itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6.052/2009, la:

a)aria curriculară "Limbă şi comunicare", disciplinele: limba şi literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne şi literatura universală;

b)aria curriculară "Matematică şi ştiinţe", disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie şi ştiinţe, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1;

c)aria curriculară "Tehnologii", disciplinele: informatică; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, specializările universitare de lungă şi scurtă durată "Informatică" din profilul "Informatică", specializările universitare de lungă şi scurtă durată din profilul "Matematică": "Informatică", "Matematică - Informatică", "Maşini de calcul" şi "Cercetări operaţionale", specializările universitare de lungă durată din profilul "Fizică": "Fizică - Informatică", "Fizică informatică", specializările pentru ciclul I de studii universitare de licenţă din domeniul ştiinţe exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licenţă: "Matematică", "Informatică", "Fizică" şi "Chimie": "Matematică informatică", "Informatică", "Informatică aplicată", "Fizică informatică" şi "Chimie informatică", precum şi programele de studiu de maşter acreditate corespunzătoare domeniilor de licenţă: "Matematică", "Informatică" şi "Fizică";

d)aria curriculară "Om şi societate", disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul special, postul de profesor psihopedagog, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2;

e)aria curriculară "Arte", disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;

f)aria curriculară "Educaţie fizică şi sport", disciplinele: educaţie fizică şi sport, kinetoterapie, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3.

(3)Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul primar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă al liceului pedagogic cu una dintre specializările "învăţător", "Educatoare-învăţător" sau "învăţător - Educatoare" repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6.052/2009, la:

a)aria curriculară "Limbă şi comunicare", disciplinele: limba şi literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne şi literatura universală;

b)aria curriculară "Matematică şi ştiinţe", disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie şi ştiinţe, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1;

c)aria curriculară "Tehnologii", disciplinele: informatică; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, specializările universitare de lungă şi scurtă durată "Informatică" din profilul "Informatică", specializările universitare de lungă şi scurtă durată din profilul "Matematică": "Informatică", "Matematică - Informatică", "Maşini de calcul" şi "Cercetări operaţionale", specializările universitare de lungă durată din profilul "Fizică": "Fizică - Informatică", "Fizică informatică", specializările pentru ciclul I de studii universitare de licenţă din domeniul ştiinţe exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licenţă: "Matematică", "Informatică", "Fizică" şi "Chimie": "Matematică informatică", "Informatică", "Informatică aplicată", "Fizică informatică" şi "Chimie informatică", precum şi programele de studiu de maşter acreditate corespunzătoare domeniilor de licenţă: "Matematică", "Informatică" şi "Fizică";

d)aria curriculară "Om şi societate", disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul special, postul de profesor psihopedagog, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2;

e)aria curriculară "Arte", disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;

f)aria curriculară "Educaţie fizică şi sport", disciplinele: educaţie fizică şi sport, kinetoterapie, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 2

(1)Absolvenţii cu diplomă al liceului pedagogic repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările cuprinse în anexele nr. 1-3 sau o altă specializare care nu este prevăzută la art. 1, îndeplinesc condiţiile de ocupare a funcţiei de institutor.

(2)Absolvenţii cu examen de diplomă al colegiului universitar pedagogic sau a unei şcoli echivalente liceului pedagogic repartizaţi în învăţământul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învăţător, învăţător-educator sau învăţător itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul li de studii universitare de masterat, cu excepţia specializării "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar", îndeplinesc condiţiile de ocupare a funcţiei de institutor.

Art. 3

Normarea activităţii de predare-învăţare şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar şi pentru profesorii pentru învăţământul primar se stabileşte pe post similar normării activităţii didactice de predare-învăţare şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă a educatoarelor/institutorilor din învăţământul preşcolar, învăţătorilor / institutorilor din învăţământul primar, respectiv educatoarelor/educatorilor, educatoarelor/educatorilor itineranţi/de sprijin, învăţătorilor - educatori / institutorilor - educatori sau învăţătorilor itineranţi / de sprijin, conform art. 43 lit. a), b) sau f) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

Art. 4

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5

Direcţia acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vezi Anexe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 130 din data de 25 februarie 2010

 

8 comentarii:

Anonim spunea...

Va rog sa-mi explicati si mie de ce specializarea management nu ajuta un invatator cu liceu pedagogic sa fie incadrat ca profesor pentru invatamant primar,dar pe unul cu relatii internationale-da.
Va rog din suflet sa-mi oferiti o solutie pt a rezolva situatia aceasta?
inst din Tecuci

Anonim spunea...

Tratatele pe care le-a semnatRomania ce spun? Ce fel de discriminare se petrece conform noilor ordine ale mec.Eu cred ca aici este cheia incadrarii tuturor.

Anonim spunea...

Hai sa ne rezolvam singuri problema incadrarii.Daca ne unim ideile putem ajunge la un rezultat.Astia mizeaza pe lipsa de comunicare dintre noi.

Anonim spunea...

Nu inteleg de ce unul care a terminat o specializare pe agricultura e incadrat ca profesor, iar eu cu Contabilitate si informatica de gestiune(economist pe diploma de licenta) raman tot ca institutor!!!Va rog sa-mi explicati si mie daca puteti!Va multumesc!
Inst.din Constanta

Anonim spunea...

am dat peste un secretar "prost" informat sau rau voit..care nu stia de acest ordin care reglementeaza clar situatia celor cu "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar"...adica PROFESOR..secretara vroia sa-mi plateasca prietena ca INSTITUTOR..o alta colega a ei a acceptat situatia fara a se interesa..eu dupa doua clickuri am gasit LEGEA..astept ca cei responsabili sa aiba macar putina rusine de situatie si un raspuns de bun simt...slabe sanse la ce guvernanti avem si functionari aserviti

Anonim spunea...

Eu am terminat cu diploma de licenta "Economia Comertului, Turismului si Serviciilor " si sunt trimisa sa ma incadrez ca profesor la Liceul Economic, desi la art. 2 , punctul b spune clar ca si in cazul absolventului de Liceu Pedagogic care nu are pe diploma o specializare cuprinsa in Anexa 1.Cred ca singura solutie e sa-i dam in judecata pe rauvoitori.

UNIVERSUL FLORILOR spunea...

As vrea sa ma ajutati cu o informatie: am absolvit Liceu Pedagogic, 5 ani + Colegiu de Institutori ( Universitatea Bacau) 3 ani, cum trebuia sa fiu incadrata in 2010? Multumesc. Am avut niste probleme de sanatate, apoi am fost in concediu de crestere a copilului si nimeni nu mi-a oferit vreo informatie. Multumesc. Acum sunt studenta la PIPP. Vreau sa stiu de ce nu am beneficiat de legea data.

UNIVERSUL FLORILOR spunea...

As vrea sa ma ajutati cu o informatie: am absolvit Liceu Pedagogic, 5 ani + Colegiu de Institutori ( Universitatea Bacau) 3 ani, cum trebuia sa fiu incadrata in 2010? Multumesc. Am avut niste probleme de sanatate, apoi am fost in concediu de crestere a copilului si nimeni nu mi-a oferit vreo informatie. Multumesc. Acum sunt studenta la PIPP. Vreau sa stiu de ce nu am beneficiat de legea data.