De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 25 martie 2010

Un pas înainte, dar nu foarte departe...

Am citit azi, pentru prima dată mai atent, proiectul Legii educaţiei naţionale. Textul conţine numeroase erori de redactare, greşeli de exprimare şi de topică. Am întâlnit, de asemenea, multe contradicţii şi multe neclarităţi, multe incoerenţe. După o nouă lectură şi dacă voi avea timp, poate le voi expune aici, în detaliu. Până atunci mă limitez să fac următoarele observaţii:

1)Pentru problema încadrării profesorilor pentru învăţământul preşcolar/primar, care tinde să devină un butoi cu pulbere din cauza proastei redactări şi a discriminărilor instituite de Legea 387/2009, proiectul nu propune o soluţie clară. Din art. 219 (3) lipsesc câteva cuvinte, astfel încât textul este ininteligibil (vezi pag. 78-79 din proiect);

2)Sistematizarea aspectelor legate de formarea iniţială şi continuă, cariera didactică, condiţiile de ocupare a funcţiilor didactice şi formele de angajare ale personalului didactic este foarte prost realizată. Fiind cuprinse în secţiuni diferite, este destul de greu de înţeles care este ierarhia etapelor şi a condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcţiilor didactice, definitivare, titularizare (în acest sens, art. 207-212, art. 218-219, art. 223).

3)Se menţine ideea potrivit căreia sancţiunile disciplinare ar urma să fie stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Dacă propunerea va "trece", apreciez că vor apărea foarte multe sancţiuni aplicate abuziv;

4)În fine, ultimul Titlu al proiectului (VI), abrogă Legea învăţământului nr. 84/1995, dar nu abrogă în mod expres Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic (art. 308).

În concluzie, deşi are părţi bune (spre exemplu, articolele privind finanţarea îmi par mai clare şi mai pragmatice), şi proiectul Funeriu, ca şi proiectul Andronescu, e făcut în grabă, rămâne tributar unei tehnici de redactare legislativă mediocre şi riscă să lanseze o serie de idei care, în cele din urmă, se vor dovedi inaplicabile în actualul context socio-economic sau vor rămâne simple forme fără fond. Sper să mă înşel...

Niciun comentariu: