De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 18 martie 2010

Sporul pentru bibliotecari se regăseşte în continuare, în mod virtual, în cadrul sumei compensatorii

Referitor la Adresa A.F.P. Constanţa nr. 1035727/18.03.2010 şi Adresa A.J.P.S. Constanţa nr. 5355/47/11.03.2010 transmise în unele unităţi de învăţământ, prin care se afirmă faptul că sporul pentru condiţii vătămătoare prevăzut de art. 51(3) din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor se acordă în mod nelegal bibliotecarilor –personal didactic.

1) Sporul prevăzut de art. 51(3) din Legea nr. 334/2002 nu se mai acordă efectiv la nivelul unităţilor de învăţământ. Acesta a fost acordat, în mod legal, încă din anul 2008, în temeiul Legii nr. 334/2002 sau în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile. În aceste condiţii, raportat la dispoziţiile Legii nr. 330/2009, respectiv dispoziţiile art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010, sporul se regăseşte în continuare în mod virtual, în cadrul unei sume compensatorii, astfel încât drepturile salariale pe anul 2010 să nu fie mai mici decât cele stabilite pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009.

2) Interpretarea  A.J.P.S. Constanţa cu privire la acordarea acestui spor a fost infirmată anterior de practica judiciară, consemnată în câteva sute de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţate la nivelul întregii ţări, inclusiv la nivelul Judeţului Constanţa.

În esenţă, instanţele de judecată au reţinut că:

- Din prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002 rezultă că personalul din biblioteci beneficiază de acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare prevăzut de art. 51 alin. (3). În sensul acestui act normativ, noţiunea de biblioteci include şi bibliotecile şcolare. Ori potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 334/2002 în învăţământ, în biblioteci sunt încadraţi, ca personal didactic auxiliar,  bibliotecari, documentarişti, redactori.

- Este adevărat că Legea nr. 128/1997 nu prevede un  spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta pentru personalul didactic auxiliar (bibliotecar, documentarist, redactor). Însă,  potrivit art. 50 alin. (12) din Statut, personalul didactic beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de lege. Ori, acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătătoare este prevăzută de o lege - Legea nr. 334/2002. Mai mult, actul normativ în cauză nu exceptează personalul didactic auxiliar de la beneficiul sporului reglementat de art. 51 alin.(3), astfel că nu se poate opera nici un fel de distincţie cu privire la această categorie de personal.

- Legea nr. 334/2002 stipulează expres că bibliotecile şcolare fac parte din sistemul naţional  de biblioteci.

- ANEXA nr. 2b) a Legii nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte normele privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare. Este evident că, din moment ce Legea nr. 334/2002 vorbeşte despre încadrarea şi normarea bibliotecarilor din bibliotecile şcolare, ea este aplicabilă şi la acest nivel/domeniu.

- Această categorie de personal didactic auxiliar – bibliotecari – beneficiază de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 51 alin.(3) din Legea nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 51 alin.(3) din Legea nr. 334/2002, republicată

3) Văzând dispoziţiile legale amintite, în data de 27 mai 2008, Comisia Paritară I.S.J. Constanţa – S.L.S.I.P. Constanţa a hotărât acordarea acestui spor la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ unde funcţionează biblioteci şcolare.

4) În conformitate cu art. 164(2) din Codul muncii,  reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Ca atare, consider că orice reţinere din salariu, dispusă de conducerile unităţilor de învăţământ în temeiul unor simple adrese transmise de A.J.P.S. Constanţa sau A.F.P. Constanţa, şi în lipsa unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, este abuzivă şi nelegală.
6 comentarii:

Anonim spunea...

parerea mea de om fara experienta shi fara studii juridice este ca, incepand cu 01.01.2010 sporul pentru bibliotecari nu se mai acorda, fiind abrogat in mod expres de legea 330/2009. intra in kategoria salariului de merit, fara a se akorda suma kompensatorie pentru el...deci......cu 01.01.2010, bibliotecarii vor putea beneficia de acest spor in varianta in care se va face evaluare de riscuri pe post, conform legii sanatatii shi securitatii in munca....Parerea mea....

Anonim spunea...

In scoala unde lucrez eu ma ocup de bilioteca, fara sa fiu platita!Am realizat o baza de date in care am inregistrat toate cartile existente(4000), am lipit buline cu numar, am fixat un program de imprumut pt elevi, in fiecare an fac inventarul...munca voluntara...ce sa fac?

o bibliotecara spunea...

Este corect ce ati postat dvs. pe site referitor la acest mult discutat spor. Cu toate astea sunt judete unde voit nu s-au interpretat bine art.5 si 6 din Ord.1/2010 si sporul nu a mai fost acordat.
Art. 6
(1) In cazul in care drepturile salariale determinate in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
Ce este de facut? Ne adresam iarasi instantelor de judecata?
Numai asa mai putem interpreta corect legile in tara asta?

BChris spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
BChris spunea...

"Secretarii unităţilor de învăţământ din judeţul Călăraşi au fost informaţi că, începând din acest an, nu se vor mai acorda sporurile de bibliotecar şi cele de zonă. Preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ (SLI) al judeţului Călăraşi, profesorul Aurel Bogatu, ne-a declarat că această informaţie este falsă şi nu a făcut altceva decât să inducă în eroare secretarii, aceştia fiind sfătuiţi, prost, să nu mai treacă sporurile în ştatele de plată. "Serviciul de personal de la Inspectoratul şcolar a dezinformat secretarii care întocmesc ştatele de plată, la nivelul judeţului, transmiţându-le că nu au voie să mai introducă sporul de bibliotecar pentru bibliotecari şi sporul de zonă pentru categoriile de personal didactic auxiliar şi nedidactic", ne-a declarat preşedintele Aurel Bogatu. Abrogarea acestor sporuri este specificate foarte clar în Legea nr. 330, care a intrat în vigoare în data de 1 ianuarie 2010, însă reprezentanţii Inspectoratului şcolar nu au verificat şi prevederile Ordonanţei nr. 1/2010. Această Ordonanţă prevede că începând cu data 1 ianuarie a.c., sporurile acordate prin legi sau Hotărâri ale Guvernului, şi după caz indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, se vor introduce în salariul de bază, astfel încât salariul să nu fie mai mic decât cel primit în luna decembrie 2009. "În cazul în care dreptul salarial este mai mic decât cel stabilit prin lege sau Hotărâri ale Guvernului pentru luna decembrie 2009, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu. Ca atare şi pentru bibliotecari eu trebuie să acord acel spor, chiar dacă acum el este abrogat, trebuie acordat ca sumă compensatorie", a precizat profesorul Bogatu."

De ce secretarele noastre nu sunt la fel de informate?

Sporul a fost "taiat". Mai mult, se opreste retroactiv.

Este legal?
Ce putem face in astfel de situatii?

Anonim spunea...

http://insuranceinstates.com/washington/Vancouver/Vomacka%20John%20F/98684/