De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 18 martie 2010

Sporul pentru bibliotecari se regăseşte în continuare, în mod virtual, în cadrul sumei compensatorii

Referitor la Adresa A.F.P. Constanţa nr. 1035727/18.03.2010 şi Adresa A.J.P.S. Constanţa nr. 5355/47/11.03.2010 transmise în unele unităţi de învăţământ, prin care se afirmă faptul că sporul pentru condiţii vătămătoare prevăzut de art. 51(3) din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor se acordă în mod nelegal bibliotecarilor –personal didactic.

1) Sporul prevăzut de art. 51(3) din Legea nr. 334/2002 nu se mai acordă efectiv la nivelul unităţilor de învăţământ. Acesta a fost acordat, în mod legal, încă din anul 2008, în temeiul Legii nr. 334/2002 sau în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile. În aceste condiţii, raportat la dispoziţiile Legii nr. 330/2009, respectiv dispoziţiile art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010, sporul se regăseşte în continuare în mod virtual, în cadrul unei sume compensatorii, astfel încât drepturile salariale pe anul 2010 să nu fie mai mici decât cele stabilite pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009.

2) Interpretarea  A.J.P.S. Constanţa cu privire la acordarea acestui spor a fost infirmată anterior de practica judiciară, consemnată în câteva sute de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţate la nivelul întregii ţări, inclusiv la nivelul Judeţului Constanţa.

În esenţă, instanţele de judecată au reţinut că:

- Din prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002 rezultă că personalul din biblioteci beneficiază de acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare prevăzut de art. 51 alin. (3). În sensul acestui act normativ, noţiunea de biblioteci include şi bibliotecile şcolare. Ori potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 334/2002 în învăţământ, în biblioteci sunt încadraţi, ca personal didactic auxiliar,  bibliotecari, documentarişti, redactori.

- Este adevărat că Legea nr. 128/1997 nu prevede un  spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta pentru personalul didactic auxiliar (bibliotecar, documentarist, redactor). Însă,  potrivit art. 50 alin. (12) din Statut, personalul didactic beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de lege. Ori, acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătătoare este prevăzută de o lege - Legea nr. 334/2002. Mai mult, actul normativ în cauză nu exceptează personalul didactic auxiliar de la beneficiul sporului reglementat de art. 51 alin.(3), astfel că nu se poate opera nici un fel de distincţie cu privire la această categorie de personal.

- Legea nr. 334/2002 stipulează expres că bibliotecile şcolare fac parte din sistemul naţional  de biblioteci.

- ANEXA nr. 2b) a Legii nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte normele privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare. Este evident că, din moment ce Legea nr. 334/2002 vorbeşte despre încadrarea şi normarea bibliotecarilor din bibliotecile şcolare, ea este aplicabilă şi la acest nivel/domeniu.

- Această categorie de personal didactic auxiliar – bibliotecari – beneficiază de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 51 alin.(3) din Legea nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 51 alin.(3) din Legea nr. 334/2002, republicată

3) Văzând dispoziţiile legale amintite, în data de 27 mai 2008, Comisia Paritară I.S.J. Constanţa – S.L.S.I.P. Constanţa a hotărât acordarea acestui spor la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ unde funcţionează biblioteci şcolare.

4) În conformitate cu art. 164(2) din Codul muncii,  reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Ca atare, consider că orice reţinere din salariu, dispusă de conducerile unităţilor de învăţământ în temeiul unor simple adrese transmise de A.J.P.S. Constanţa sau A.F.P. Constanţa, şi în lipsa unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, este abuzivă şi nelegală.