De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 23 martie 2009

Calendarul mişcării personalului didactic - actualizat

Calendarul mişcării personalului didactic din învatamântul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010 - ACTUALIZAT
Conţine modificările de ultimă oră aduse prin Ordinul nr. 3317 din 2 martie 2009 pentru modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.742/2008
 
................................................................
c)afisarea la inspectoratele scolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 13 martie 2009
Termen: 23 martie 2009
d)înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul scolar;
Perioada: 16 - 19 martie 2009 (forma veche) 
Perioada: 24-25 martie 2009 (forma actuala)
e)completarea de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic a normei didactice cu ore la alta/alte specializare/specializari la nivelul unitatii de învatamânt, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;
f)completarea, în sedinta publica organizata de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic, a normei didactice cu ore la alta/alte unitati de învatamânt, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;
Perioada: 23 - 24 martie 2009
Perioada: 26-27 martie 2009
g)emiterea si comunicarea deciziilor de completare a normei didactice/transfer.
Termen: 25 martie 2009
Termen: 3 aprilie 2009
4.Pretransferarea personalului didactic titular la cerere si transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare:
a)afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intra în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 13 martie 2009
Termen: 23 martie 2009
b)afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, mentionându-se în lista posturile didactice/catedrele alocate pentru solutionarea restrângerilor de activitate, în baza hotarârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar;
Termen: 27 martie 2009
Termen: 3 aprilie 2009
c)afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intra în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 6 aprilie 2009
Termen: 8 aprilie 2009
d)înregistrarea cererilor personalului didactic care solicita pretransferare si transferare pentru restrângere de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din cadrul inspectoratului scolar;
Perioada: 7 - 16 aprilie 2009
Perioada: 9-23 aprilie 2009

e)afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita pretransferul si transferul pentru restrângere de activitate;
Termen: 23 aprilie 2009
Termen: 27 aprilie 2009
f)înregistrarea contestatiilor la punctajele acordate de catre inspectoratul scolar;
Perioada: 23 - 24 aprilie 2009
Perioada: 27-28 aprilie 2009
g)solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listelor finale;
Termen: 27 aprilie 2009
Termen: 29 aprilie 2009
h)efectuarea, în ordine, mai întâi a pretransferarilor si apoi a transferarilor pentru restrângere de activitate în aceeasi sedinta publica;
Perioada: 28 -29 aprilie 2009
Perioada: 5-6 mai 2009

i)înregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar;
Perioada: 4 - 6 mai 2009
Perioada: 7-8 mai 2009

j)solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, emiterea si comunicarea deciziilor de pretransfer si transfer pentru restrângere de activitate.
Termen: 7 mai 2009
Termen: 11 mai 2009
5.Detasarea în interesul învatamântului:
a)înregistrarea, de catre inspectorii de specialitate, a solicitarilor unitatilor de învatamânt;
Perioada: 8 - 15 mai 2009
Perioada: 13-18 mai 2009

b)discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate în consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 18 mai 2009
Termen: 20 mai 2009
c)afisarea listei cadrelor didactice detasate în interesul învatamântului la inspectoratele scolare;
Termen: 19 mai 2009
Termen: 21 mai 2009
d)emiterea si comunicarea deciziilor de detasare în interesul învatamântului.
Termen: 20 mai 2009
Termen: 25 mai 2009
6.Ocuparea prin concurs national a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante:
a)transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul
Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
Termen: 22 mai 2009
b)stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 27 mai 2009
c)transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile, stabilite de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
Termen: 29 mai 2009
d)înregistrarea cererilor de înscriere a candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratului scolar (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009):
Perioada: 1 - 19 iunie 2009
- absolventii promotiei 2009 depun adeverinta de absolvire si valideaza fisa de înscriere (prin semnatura);
Termen: 8 iulie 2009
NOTA:
Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesita proba practica, absolventii promotiei 2009 care sustin examenul de licenta/absolvire dupa data de 8 iulie 2009 pot participa la proba scrisa în cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire.
e)verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic;
Perioada: 22 - 26 iunie 2009
f)validarea fiselor de înscriere de catre candidati (prin semnatura), conform graficului stabilit de inspectoratul scolar;
Perioada: 29 iunie - 3 iulie 2009
g)extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei preliminare cu numarul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialitati si numarul total al candidatilor înscrisi;
Termen: 9 iulie 2009
h)desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public cu cel putin 30 de zile înainte);
Termen: 15 iulie 2009
i)transmiterea situatiei statistice a derularii concursului (numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor absenti) la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
Termen: 15 iulie 2009 ora 12,00
j)afisarea rezultatelor finale;
Termen: 24 iulie 2009
- etapa I de repartizare - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile:
k)depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa-martor) de catre candidatii care si-au validat fisa de înscriere;
Perioada: 27 - 28 iulie 2009
l)repartizarea computerizata, în ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national care au obtinut minimum nota 7,00 (sapte);
Termen: 29 iulie 2009
m)emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Termen: 31 iulie 2009
7.Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, în unitatile de învatamânt preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008:
continuare - text integral actualizat aici (modificarile sunt integrate în text)