De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 16 martie 2009

Voi propune sancţionarea disciplinară a tuturor persoanelor care împiedică acordarea sporului de condiţii vătămătoare pentru bibliotecari

În judeţul Constanţa există, în continuare, directori care se opun acordării sporului de condiţii vătămătoare pentru bibliotecarii din unităţile de învăţământ. Sporul este prevăzut de Legea nr. 334/2002, iar acordarea acestuia a fost confirmată şi de sute de hotărâri judecătoreşti irevocabile (inclusiv la Constanţa), precum şi de o hotărâre a Comisiei Paritare I.S.J. - S.L.S.I.P. (2008).
În plus, trebuie precizat că toate hotărârile judecătoreşti sunt ulterioare punctului de vedere emis de M.E.C. în anul 2005. Aşadar, adresa Ministerului, care se opunea acordării acestui spor, a fost infirmată ulterior de instanţele de judecată. 
Întrucât atitudinea anumitor conducători de şcoală mi se pare a fi o sfidare la adresa LEGII, a instituţiei Comisiei Paritare şi a membrilor ei (începând cu inspectorii generali), voi propune conducerii sindicatului să ceară I.S.J. sancţionarea disciplinară a tuturor persoanelor care împiedică acordarea sporului de condiţii vătămătoare pentru bibliotecari.
Mai trebuie precizat că, la propunerea sindicatului din Constanţa, în contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ urmează a fi introdusă o clauză, potrivit căreia, nerespectarea hotărârilor comisiei paritare reprezintă abatere disciplinară.
Şi mai trebuie precizat că directorii şi/sau contabilii centrelor bugetare nu se pot opune hotărârilor consiliilor de administraţie din şcolile arondate, care au stabilit acordarea sporului. Între centrele bugetare şi unităţile de învăţământ cu personalitate juridică arondate nu există raporturi de subordonare.   
Persoanele în drept să exercite viza de controlo financiar preventiv (contabilii)   trebuie, în toate cazurile, să-şi motiveze în scris punctul de vedere.    
Amănute despre regimul refuzului de viză de control financiar preventiv - aici

P.S.
Voi începe cu centrul bugetar Şcoala nr. 37 Constanţa şi centrul bugetar Şcoala nr. 8 Constanţa. Aştept şi alte exemple.