De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 19 martie 2009

Evaluarea şi criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite

Metodologia din 23 octombrie 1998 pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite - aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998 
 
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, denumita în continuare metodologie, se aplica personalului încadrat cu contract individual de munca în aparatul ministerelor, al altor organe centrale de specialitate, inclusiv în aparatul institutiilor publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, precum si personalului încadrat în serviciile Presedintiei si în aparatul de lucru al Guvernului.
(2)Prezenta metodologie se aplica si personalului prevazut în anexa nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998, încadrat cu contract individual de munca în alte unitati bugetare de subordonare centrala si, respectiv, celui încadrat în compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investitii si altele, din activitatile (subsistemele) cuprinse în anexele nr. VII/1 - VII/12, precum si personalului prevazut în anexa nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998, încadrat în functii comune din sectorul bugetar.
Art. 2
(1)Metodologia creeaza cadrul pentru realizarea urmatoarelor obiective:
a)asigurarea concordantei între exigentele (cerintele) postului si calitatile angajatului (profesionale, aptitudinale si atitudinale);
b)furnizarea elementelor necesare stabilirii salariului de baza individual între limite, în functie de performantele profesionale ale angajatului;
c)asigurarea unui sistem motivational, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale.
(2)Pentru atingerea acestor obiective, prezenta metodologie prevede:
a)evaluarea posturilor în functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor;
b)evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor în raport cu cerintele posturilor;
c)stabilirea si reevaluarea salariului de baza între limite, în functie de performantele profesionale ale fiecarui angajat.
CAPITOLUL II: Evaluarea posturilor în functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor
Art. 3
Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii care reprezinta cerintele de ocupare a acestora, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
Art. 4
Criteriile de evaluare a postului se înscriu în fisa postului, prin care ordonatorii de credite bugetare vor asigura si descrierea principalelor atributii si raspunderi care le revin angajatilor.
Art. 5
Pentru fiecare criteriu de evaluare a posturilor se acorda un calificativ, notat de la 1 la 5, în raport cu importanta si relevanta acestuia.
 
Textul integral şi Anexele nr. 1-4 aici