De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 12 martie 2009

Tichetele de vacanţă - normele metodologice

HOTĂRÂRE nr. 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 9 martie 2009

 Clik pe 
ANEXĂ:
NORME METODOLOGICE privind acordarea tichetelor de vacanţă