De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 20 martie 2009

Sporul pentru condiţii vătămătoare bibliotecari - încă un argument în plus

Postez Legea nr. 334/2002 - a bibliotecilor, actualizată la zi pentru a răspunde acelor unităţii de învăţământ care încă se mai îndoiesc de aplicabilitatea acesteia la nivelul bibliotecilor şcolare. 

Se poate observa Anexa 2b a legii - Norme privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare. Anexa a fost introdusa în anul 2006 prin Ordonanta nr. 26/2006 (ordonanţa a fost aprobată, cu unele modificări, prin Legea 277/2006).

Se poate trage uşor concluzia că prezenţa acesor norme privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare in cuprinsul Legii nr. 334/2002 este înca o dovadă în plus că aceasta reglementare este aplicabilă şi în învaţămantul preuniversitar, deci şi bibliotecarilor şcolari. Prin urmare, şi sporul  pentru condiţii vătămătoare de până la 15%, prevăzut de art. 51(3) din Legea nr. 334/2002 este aplicabil salarizării bibliotecarilor. 
Pentru a se evita declanşarea unui nou val de procese cu unităţile de învăţământ (cu solicitarea acestui spor pe trei ani în urmă), este la îndemâna conducerilor unităţilor de învăţământ să acorde acest spor conform legii şi Hotărârii Comisiei Paritare din 27 mai 2008 (pentru a vedea hotărârea, clik pe imaginea din stânga, sus)

Conform unor surse parlamentare de ultimă oră, Anexa 2b va fi substanţial modificată, în sensul reducerii numărului minim de elevi şi de volume pentru care se poate constitui o normă întreagă de bibliotecar la nivelul bibliotecilor şcolare.

ANEXA Nr. 2b): NORME privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor scolare - forma în vigoare în prezent. 
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

Pentru optimizarea functionalitatii bibliotecilor scolare si, implicit, sporirea eficientei procesului de învatamânt din scoala, normarea posturilor de bibliotecari scolari se face astfel:
Pentru bibliotecile din învatamântul primar si gimnazial:
-1 post norma întreaga la minimum 600 de elevi sau la 700 elevi si cadre didactice si minimum 8000 volume;
- 1/2 norma ia minimum 300 de elevi si minimum 4000 volume;
- plata cu ora (minimum 10 ore pe saptamâna) - pâna la 300 elevi, sub 4000 volume.
Pentru scolile din mediul rural în care nu exista biblioteca publica, se poate înfiinta o biblioteca în fiecare scoala, cu încadrarea cu minimum !4 din norma, plata cu ora (minimum 10 ore pe saptamâna) sau 1 post de bibliotecar, norma întreaga, la 3 - 4 scoli, pentru situatii deosebite (scoli izolate).
În fiecare scoala coordonatoare din mediul rural poate functiona o biblioteca scolara cu norma întreaga.
În mediul rural, în scoli cu efectiv sub 300 elevi, dar cu biblioteca cu dubla functie - scolara si publica - poate fi un post de cel putin [A norma.
Fiecare liceu poate avea un bibliotecar cu norma întreaga, indiferent de numarul de elevi si de volume.
Pentru bibliotecile cu peste 20,000 volume si efectivul scolii de peste 1.500 elevi, pot fi 2 posturi de bibliotecar cu norma întreaga sau al doilea post cu Vi norma, numai cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
Pentru bibliotecile care detin carti de patrimoniu, colectii speciale sau muzee scolare, se poate înfiinta un al doilea post de bibliotecar, respectiv de muzeograf, numai cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
La centrele de plasament si în scoli speciale, posturile de bibliotecar se vor norma astfel:
- un post cu 1/2 norma pâna la 300 copii/elevi.
-1 post cu norma întreaga de la 301 copii/elevi;
Pentru bibliotecile din cadrul caselor corpului didactic:
-1 post norma întreaga, indiferent de numarul de volume sau cititori;
pentru bibliotecile în care este depasit numarul de 10.000 volume si de 300 cititori se poate înfiinta un al doilea post (cu norma întreaga, Vi norma sau Vi norma, în functie de proportia în care sunt depasite cifrele mentionate), cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
Textul integral al legii, actualizată la zi, aici