De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 3 aprilie 2009

Relaţia şcoală - autoritate locală a fost dezbătută în comisia paritară

Problema decontului navetei şi a relaţiei şcoală - autoritate locală a fost dezbătută în comisia paritară în prezenţa noului Inspector şcolar general, prof. Petrică Miu.

Comisia Paritara I.S.J. Constanţa- S.L.S.I.P. s-a întrunit azi, 03.04.2009, pentru a lua în discuţie următoarele aspecte:

1. Validarea posturilor vacante pentru titularizare, respectiv soluţionarea restrângerilor de activitate şi a celorlalte etape ale mobilităţii cadrelor didactice din Judeţul Constanţa;

- numărul total al posturilor vacante şi rezervate este de 2.691 (norme întregi şi fracţii de normă)

- numai un număr de 385 de posturi vacante din total  au viabilitate pentru 4 ani 

2. Decontarea navetei pentru personalul didactic

- legat de acest subiect  a fost discutată relaţia şcoală - autoritate locală, director- primar, consiliu de administraţie - consiliu local

- s-a evidenţiat necesitatea conştientizării de către directori şi consiliile de administraţie a importanţei întocmirii în mod corect şi la timp a documentaţiei cerute de lege privind decontarea cheltuielilor de transport şi a proiectării bugetului unităţii de învăţământ

- s-au pus în discuţie cazurile ce au ridicat probleme în ultima perioadă în legătură cu decontarea navetei şi cu relaţia şcoală - autoritate locală (Târguşor, Dobromir, Dumbrăveni)

3. În virtutea statutului său de partener de dialog social şi de reprezentant al salariaţilor, Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar a solicitat deschiderea unei secţiuni proprii pe forumul electronic al I.S.J. Constanţa. Solicitarea rămâne în discuţie.