De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 13 aprilie 2009

Statutul personalului didactic actualizat la zi (XII)

Continuare
Drepturile si obligatiile personalului didactic
Art. 104
(1)Cadrele didactice titulare care functioneaza in mediul rural si isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva pot beneficia, la cerere, de 0,1-1 ha pamant in folosinta. Acestora li se asigura locuinta de catre administratia locala pentru perioada de timp cat lucreaza in acea localitate.
(2)Personalul didactic titular, in varsta de pana la 35 de ani, va fi sprijinit dupa caz, in construirea locuintei proprietate personala, in localitatea rurala unde este titular, cu acordarea de credite pe termen lung, cu dobanda minima, in conditiile legii.(3)Personalului didactic din unitatile de învatamânt de stat, care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, în cazul în care nu exista mijloace de transport în comun între localitatea de resedinta si sediul unitatii de învatamânt, urmeaza a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu autoturismul proprietate personala. În cazul în care exista mijloc de transport în comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de învatamânt la care îsi desfasoara activitatea cadrul didactic, în urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice locale, astfel:
a)decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfârsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învatamânt, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala;
b)solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care-si asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de învatamânt.
(3ind1)Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare.
(4)Institutiile de invatamant superior pot asigura, integral sau partial, din surse proprii, transportul si cazarea cadrelor didactice care domiciliaza in alte localitati.
Art. 105
(1)Personalul din invatamant beneficiaza de asistenta medicala in cabinete medicale si psihologice scolare sau in policlinici si unitati spitalicesti stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul invatamantului si Ministerul Sanatatii.
(2)Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazarii, a mesei si a tratamentului in bazele de odihna si de tratament ale invatamantului si ale sindicatelor, precum si in alte spatii coritractate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Contractele colective de munca pot cuprinde compensari din alte surse referitoare la cheltuielile mentionate anterior.
Art. 106
(1)Personalul didactic are dreptul la intreruperea activitatii didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 3 ani. De acest drept poate beneficia numai unul dintre parinti sau sustinatorii legali.
(2)In caz de deces al unui cadru didactic sau didactic auxiliar, cuantumul ajutorului acordat celor indreptatiti este de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurarilor sociale.
Art. 107
(1)Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul de cercetare integrat in catedre, trimis de unitatea sau de institutia de invatamant la activitati de perfectionare sau la manifestari stiintifice, beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul aflat in deplasare, precum si de plata taxei de participare, in limita fondurilor bugetare alocate acestor activitati si din alte surse, inclusiv din contracte de cercetare stiintifica sau sponsorizari.
(2)Personalul didactic si personalul de cercetare integrat in catedre beneficiaza, in limita fondurilor alocate prin buget sau din fonduri extrabugetare, inclusiv prin contractele de cercetare stiintifica sau sponsorizari, de acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de participare la manifestari stiintifice organizate in strainatate, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, respectiv al biroului senatului universitar.
(3)Personalul prevazut la alin. (1) si (2) va inainta institutiei de invatamant respectiv unitatii, in termenul prevazut de regulament sau de Carta universitara, propuneri de valorificare a rezultatelor actiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.
(4)Personalul didactic beneficiaza de reducere cu 50%, pentru 6 calatorii pe an dus-intors pe mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne.
(5)Personalul didactic care se deplaseaza in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza de reducere cu 50% pe mijloacele de transport interne.
Art. 108
(1)Cadrele didactice si copiii acestora in varsta de pana la 14 ani, care insotesc prescolari, elevi sau studenti in tabere si excursii, beneficiaza de gratuitate privind transportul, cazarea si masa, in conditiile legii.
(2)Copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat dupa cel putin 10 ani de activitate didactica sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învatamântul superior si beneficiaza de gratuitate la cazarea în camine si internate.
(3)Unitatile si institutiile de invatamant precum si organizatiile profesionale si sindicale ale cadrelor didactice beneficiaza de gratuitate pentru corespondenta oficiala si expedierea de materiale stiintifice si metodice.