De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 10 aprilie 2009

Ceea ce era de demonstrat...

Am avertizat în numeroase rânduri, atât pe acest blog (aici, de exemplu), cât şi în şedinţele cu directorii sau în cadrul discuţiilor purtate în şcoli, cu privire la importanţa îndeplinirii corecte şi la timp a procedurii privind decontul navetei.
Conform art. 104(3) indice 1 din Legea nr. 128/1997,  consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.
Din păcate, în puţine şcoli se întâmplă acest lucru.
Am explicat că au apărut şi vor mai apărea situaţii în care primăriile speculează (pe bună dreptate) lipsa acestei proceduri, pentru a nu acorda cheltuielile de transport, ce se cuvin personalului didactic navetist. Pentru aceste situaţii culpa aparţine consiliilor de administraţie şi directorilor unităţilor de învăţământ.
Neîndeplinirea procedurii de solicitare a fondurilor pentru decontul navetei nu doar lipseşte personalul didactic de acest drept, dar poate îngreuna şi/sau împiedica recuperarea acestor sume pe calea instanţei.
În imaginea alăturată - răspunsul unei primării din Judeţul Constanţa la petiţia înaintată de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa.
Din informaţiile pe care le deţinem, situaţia prezentată de primăria respectivă nu este în totalitate reală. Tocmai de aceea, până la verificările ce urmează a fi făcute, nu oferim date cu privire la localizarea primăriei şi a unităţilor de învăţământ la care se face referire.
Recomand consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ să urmeze întocmai procedura stabilită de lege pentru cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. 
Detalii privind procedura aici !
În următoarele zile voi încerca să postez un model orientativ de hotărâre a consiliului de administraţie.