De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 10 aprilie 2009

A treia zi de Paşti rămâne nelucrătoare


Precizăm că adresa M.E.C.I. nr. 31.507/09.04.2009 cu privire la zilele de sărbătoare legală are doar valoare informativă şi nu influenţează aplicabilitatea art. 26 (4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, nefăcându-se nicio precizare în acest sens. 
Oricum, orice precizare contrară contractului colectiv ar fi fost lovită de nulitate, întrucât:
- Contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor. Acest principiu îşi are fundamentul în Constituţia României, care consacră caracterul obligatoriu al respectării contractelor colective de muncă. Astfel, art. 41(5) din Constituţie stabileşte fără echivoc că dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.
- Art. 243 din Codul Muncii stabileşte, cu valoare de principiu, că executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie, iar neîndeplinirea obligaţiilor asumate atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.

Prin urmare, a treia zi de Paşti este nelucrătoare în unităţile de învăţământ preuniversitar din Judeţul Constanţa.

  
Potrivit art. 26 (4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, a doua şi a treia zi de Paşti sunt zile nelucrătoare.  
- Extras -
Art.26 (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
 (2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.
 (3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază.
 (4) Sunt zile nelucrătoare :
  - zilele de repaus săptămânal ;
  - 1 şi 2 ianuarie;
  - a doua zi şi a treia zi de Paşti;

  ......................................................................

Nou: a se vedea şi comunicatul de confirmare al ISJ Constanţa, pe forum.