De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 22 aprilie 2009

Statutul personalului didactic actualizat la zi (XV)

TITLUL VII: Pensionarea personalului didactic
Art. 126
(1)Personalul didactic beneficiaza de pensie pentru munca- depusa si limita de varsta, de pensie pentru pierderea capacitatii de munca, de pensie suplimentara si de alte drepturi de asigurari sociale, in conditiile legii.
(2)Membrii de familie pot beneficia, in conditiile legii, de pensie de urmas.
Art. 127
(1 ) Personalul didactic poate fi pensionat numai la data incheierii anului scolar sau universitar.
(2)Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic se poate face si in timpul anului scolar sau universitar, cu aprobarea inspectoratului scolar, respectiv a senatului universitar.
(3)Personalul didactic poate fi pensionat la cerere, cu 3 ani inainte de limitele de varsta prevazute de legislatia in vigoare, daca are o vechime in invatamant de cel putin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani barbatii.
(4)Cadrele didactice pensionate pot desfasura activitati didactice, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora, dupa implinirea varstei de pensionare.
Art. 128
Personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat cu gradul didactic l sau cu titiul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare la cerere, cu avizul consiliului profesoral al unitatii de invatamant exprimat in urma votului nominal deschis si cu aprobarea anuala a inspectoratului scolar.
Art. 129
(1 ) Profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlul stiintific de doctor pot ramane in activitate pana la varsta de 65 de ani.
(2)La implinirea varstei de pensionare, profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlul stiintific de doctor, cu exceptiile prevazute in titlul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale, care dovedesc competenta profesionala deosebita, pot fi mentinuti ca titulari in functia didactica, la cerere, cu acordul consiliului facultatii si cu aprobarea anuala a senatului universitar, prin vot nominal deschis pana la implinirea varstei de 70 de ani.
(3)Profesorii universitari, membri ai Academiei Române sau ai academiilor de stiinte organizate pe domenii stiintifice, înfiintate prin lege, pot ramâne în activitate ca titulari, ceea ce înseamna cu norma întreaga în învatamânt, pâna la vârsta de 70 de ani. Peste aceasta vârsta pot fi mentinuti în activitate numai cu acordul institutiei în care lucreaza, prin prelungiri anuale.
Art. 130
Personalul didactic care a desfasurat activitati didactice in conditiile stabilite la art. 128 si 129 beneficiaza de o recalculare suplimentara a pensiei; potrivit legii.