De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 1 aprilie 2009

A treia zi de Paşti este nelucrătoare în învăţământul preuniversitar constănţean

Potrivit art. 26 (4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, a doua şi a treia zi de Paşti sunt zile nelucrătoare.  
- Extras -
Art.26 (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
 (2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.
 (3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază.
 (4) Sunt zile nelucrătoare :
  - zilele de repaus săptămânal ;
  - 1 şi 2 ianuarie;
  - a doua zi şi a treia zi de Paşti;
  - 1 Mai;
  - 1 Decembrie;
  - 25, 26 si 27 decembrie;
  - două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre sărbătorile religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.