De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 8 mai 2009

Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2009 pentru elevii de clasa a XII-a participanţi la loturile olimpice

ORDIN nr. 3671 din 13 aprilie 2009 privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2009 pentru elevii de clasa a XII-a participanţi la loturile olimpice

În baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2009 pentru elevii de clasa a XII-a participanţi la loturile lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale. Calendarul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Sesiunea specială de bacalaureat pentru elevii participanţi la loturile de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale se va desfăşura la Colegiul Economic "Delta Dunării" din Tulcea, judeţul Tulcea.
Art. 3
Lista nominală a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 2009, se realizează după desfăşurarea olimpiadelor şcolare şi este aprobată de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării.
Art. 4
Comisia pentru examenul de bacalaureat 2009, sesiunea specială menţionată la art. 1, se numeşte de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea. Se numeşte ca preşedinte al acestei comisii profesor doctor Alexandru Păcuraru de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi.
Art. 5
Examenul se desfăşoară pe baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2009, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.168/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Lista disciplinelor la care se susţine examenul de bacalaureat şi programele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.168/2008 privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în învăţământul Preuniversitar, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea şi conducerea Colegiului Economic "Delta Dunării" duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Ecaterina Andronescu
 

ANEXĂ: CALENDARUL sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 2009 pentru elevii de clasa a XII-a participanţi la loturile olimpice
23-24 mai 2009 - Înscrierea candidaţilor
25 mai 2009 - Limba şi literatura română - probă orală
26 mai 2009 - Limba modernă - probă orală
27 mai 2009 - Limba şi literatura română - probă scrisă
28 mai 2009 - Proba obligatorie a profilului - probă scrisă
29 mai 2009 - Proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (probă scrisă sau practică)
1 iunie 2009 - Proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele susţinute anterior (probă scrisă sau practică)
2 iunie 2009 - Limba şi literatura maternă - probă orală
3 iunie 2009 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă; afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor (după ora 18,00)
4 iunie 2009 - Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 297 din data de 6 mai 2009