De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 25 mai 2009

Ordonanţ a nr. 29/1995 - plata drepturilor cuvenite salariaţilor pentru concediul de odihnă neefectuat

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si ale art. 1 lit. d) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
având în vedere dispozitiile art. 5 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor,
Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:
Art. 1
(1)Salariatii din cadrul administratiei publice, alte unitati bugetare si din regiile autonome cu specific deosebit, care nu au efectuat, integral sau partial, concediul de odihna în anul calendaristic respectiv, sunt îndreptatiti sa primeasca o compensare în bani corespunzatoare numarului de zile de concediu neefectuat.
(2)Compensarea se calculeaza pe baza numarului de zile de concediu neefectuat si a mediei zilnice a salariului de baza, a sporului de vechime si, dupa caz, a indemnizatiei pentru functia de conducere, luate împreuna, corespunzatoare lunii decembrie a anului respectiv.
(3)Compensarea prevazuta la alin. (1) nu se acorda salariatilor care, conform programarii sau reprogramarii, au început concediul de odihna în luna decembrie si îl continua în luna ianuarie a anului urmator.
(la data 29-dec-1995 Art. 1, alin. (3) abrogat de Actul din Legea 133/1995 )
Art. 2
Compensarea prevazuta la art. 1 se acorda salariatilor care nu au putut efectua concediul de odihna programat sau reprogramat, în urmatoarele situatii:
a) s-au aflat în concediu medical sau în concediu de maternitate;
b) daca, din motive întemeiate, prezenta lor în cadrul unitatii a fost necesara pentru asigurarea functionarii normale a serviciului. Mentinerea la serviciu se poate face prin dispozitia scrisa a conducerii unitatii, cu acordul ordonatorului principal de credite bugetare. În cazul ministrilor de stat, al ministrilor si al altor conducatori ai institutiilor administratiei publice centrale, mentinerea la serviciu se poate face numai prin dispozitia scrisa a primului-ministru, iar în cazul secretarilor de stat, al subsecretarilor de stat si al altor persoane cu functii asimilate acestora, prin dispozitia scrisa a ministrilor sau, dupa caz, a altor ordonatori principali de credite bugetare;
c)salariatul este chemat sa îndeplineasca îndatoriri publice;
d)salariatul este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decât serviciul militar în termen;
e)salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau specializare, în tara ori strainatate;
f)salariatul are recomandare medicala pentru a urma un tratament într-o statiune balneoclimaterica;
g) salariata se afla în concediu platit pentru îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 1 an (2 ani - n.n.). 
Art. 3
Compensarea acordata în conditiile art. 1 si 2 se suporta din prevederile bugetare ale anului urmator ale fiecarei institutii publice.
Art. 4
Prevederile art. 8 alin. 2 si 3 din Hotarârea Guvernului nr. 250/1992, republicata, se abroga.
-****-
PRIM-MINISTRU
 NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu
 
Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 200 din data de 30 august 1995