De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 14 mai 2009

Ordinul nr. 619/2009 privind repartizarea biletelor de odihnă

 Având în vedere:
- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009;
- Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,
În baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite prezentul ordin.
.
Art. 1
Biletele de odihnă contractate vor fi repartizate după intrarea în vigoare a prezentului ordin, pe staţiuni, serii, zile de prezentare şi unităţi de cazare, după cum urmează:
- 74% se repartizează direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene, proporţional cu numărul persoanelor îndreptăţite a beneficia de această prestaţie socială, şi se distribuie de acestea în colaborare cu reprezentanţii desemnaţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, pentru salariaţii din ramurile socioprofesionale pe care acestea le reprezintă;

- 16% se repartizează direcţiilor judeţene de muncă şi protecţie socială, pentru soluţionarea cererilor persoanelor îndreptăţite care nu fac parte din confederaţii sindicale;
- 10% se utilizează de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru administraţia centrală.

Art. 2
Directorul executiv al direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti răspunde de modul de organizare a gestiunii biletelor de odihnă, de distribuirea acestora conform repartiţiei primite şi de respectarea prevederilor legale privind modul de repartizare.
Art. 3
Eventualele probleme apărute în respectarea cadrului legal privind activitatea de repartizare şi acordare a biletelor de odihnă se soluţionează de către Direcţia asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Direcţia economică din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
-****-
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marius Lazăr,
secretar de stat
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 12 mai 2009